Academisch ziekenhuis

Ziekenhuis, nieuwbouw, zorg- / gezondheidsfunctie

Grootschalig ziekenhuis voor specialistische medische behandeling, meer dan 600 bedden. Operatiekamers en poliklinieken bevinden zich op verschillende lagen. Hoogwaardig luchtbehandelingsinstallaties. Veel open gevel met zonwering. Gasloos met warmtepomp of WKO-systeem. Gemiddelde oppervlakte per bed ca. 90 m² BVO.

Bouwkundige werken
Constructieve onderbouw(TBB) 0,28 € 254,41 € 70,67
Constructieve bovenbouw(BVO) 1,00 € 333,33 € 333,33
Afbouw gevel(BGT) 0,66 € 441,50 € 291,34
Afbouw daken en plafonds(BDT) 0,30 € 182,53 € 54,76
Inbouw (excl. gebruiker)(BVO) 1,00 € 204,09 € 204,09
Afwerkingen(BVO) 1,00 € 220,16 € 220,16
Overige bouwk. voorz.(BVO) 1,00 € 64,89 € 64,89
Totaal bouwkundige werken / BVO € 1.239,23
Installaties
W-installaties(BVO) 1,00 € 206,97 € 206,97
Klimaatinstallaties(BVO) 1,00 € 371,20 € 371,20
E-installaties(BVO) 1,00 € 444,87 € 444,87
Transportinstallaties(BVO) 1,00 € 56,34 € 56,34
Onderhoudsinstallaties(BGT) 0,66 € 3,67 € 2,42
Totaal installaties / BVO € 1.081,80
Vaste inrichting
Vaste inrichting(BVO) 1,00 € 140,17 € 140,17
Totaal vaste inrichting / BVO € 140,17
Terreinvoorzieningen
Totaal terreinvoorzieningen / BVO € 0,00
Indirecte bouwkosten
Directe bouwkosten / BVO   € 2.461,20
Totaal indirecte bouwkosten16,1 %€ 2.461 € 396,25
Totaal Bouwkosten (excl. BTW) / BVO € 2.857,45

Provincie

 

 

Vormfactoren

Bruto Vloeroppervlakte (BVO)1,00 m²
Bruto Inhoud (BIH)3,76 m³
Totaal Bruto Bebouwd (TBB)0,28 m²
Bruto Gevel Totaal (BGT)0,66 m²
Gevel open (BGO)0,5 %
Bruto Dakoppervlakte (BDT)0,30 m²
Gebruiksoppervlak (GO)0,87 m²
Fundering (FUN)0,30 m³
Verhuurbaar Vloerop. (VVO)0,80 m²