Uitgaven KengetallenKompas

Gratis bij een abonnement op bouwkostenkompas

Het kengetallenKompas bestaat uit een serie handzame boeken met de jaarlijkse uitgaven Bouwkosten, GWW en Installaties.

Bouwkosten
Het KengetallenKompas Bouwkosten is een handzaam boek met meer dan 1.000 kostenkengetallen van verschillende typen bouwwerken.

GWW
Het KengetallenKompas GWW is een handzaam boek met een zeer uitgebreide lijst kostenkengetallen van verschillende typen grond-, weg-, en waterbouwprojecten.

Installaties
Het KengetallenKompas Installatie is een handzaam boek met kostenkengetallen van installatieprincipes voor verschillende typen gebouwen en elementprijzen.

De kengetallen zijn een hulpmiddel voor architecten, ontwikkelaar en andere professionals die snel een eenvoudig de kosten van hun bouwproject willen bepalen. Alle kengetallen zijn onderbouwd met begrotingen die continu worden onderhouden door de bouwkostendeskundigen van IGG Bointon de Groot.

Het KengetallenKompas is een uitgaven met peildatum januari van het betreffende uitgavejaar. Aangezien de prijzen gedurende het jjaar onderhevig zijn aan de invloeden van de markt zijn altijd de meest recente prijsniveau’s van de kengetallen op deze website te vinden.

Gratis bij een abonnement
Het kengetallenKompas krijgt u gratis bij een abonnement op bouwkostenkompas. Alfankelijk van uw abonnemntskeuze ontvangt u de uitgave Bouwkosten en/of GWW gratis.