Kengetallen

Grond-, Weg- en Waterbouw wegen

Woonstraat
Eén rijrichting, langsparkerenSluit nu een abonnement af
Twee rijrichtingen, langsparkeren150,-/ m²
Dwars- en langsparkerenSluit nu een abonnement af

Woonstraat (doorgaand)
LangsparkerenSluit nu een abonnement af
Twee zijde langsparkerenSluit nu een abonnement af
Langs- en dwarsparkeren122,-/ m²

Wijkontsluitingsweg
Met voetpaden en fietssuggestiestrookSluit nu een abonnement af
Eén zijde langsparkerenSluit nu een abonnement af
Twee zijden langsparkeren110,-/ m²

Bedrijventerrein
Twee rijrichtingen met voetpaden154,-/ m²
Losse fiets- en voetpadenSluit nu een abonnement af
Tussenberm, fiets- en voetpadenSluit nu een abonnement af
Twee rijrichtingen, tussenbermSluit nu een abonnement af

Kantorenpark
Twee rijrichtingen met voetpadenSluit nu een abonnement af
Twee zijden langsparkerenSluit nu een abonnement af

Hoofdontsluitingsweg
Twee rijrichtingenSluit nu een abonnement af
Vluchtheuvel met fietsstrokenSluit nu een abonnement af
2x2 rijbanen met fietsstrokenSluit nu een abonnement af

Dorpsverbindingsweg
Twee rijrichtingenSluit nu een abonnement af
Twee rijrichtingen met fietsstrookSluit nu een abonnement af

Provinciale weg
2 x enkele rijbaan197,-/ m²
2 dubbele rijbanenSluit nu een abonnement af

Parallelweg
Enkele rijbaanSluit nu een abonnement af
Dubbele rijbaanSluit nu een abonnement af
2 keer Dubbele rijbaanSluit nu een abonnement af

Snel- / rijksweg
2 x dubbele rijbaanSluit nu een abonnement af
2 x driedubbele rijbanenSluit nu een abonnement af
2 x vierdubbele rijbanenSluit nu een abonnement af

Winkelstraat
Eén rijrichting, langsparkerenSluit nu een abonnement af
Winkelstraat autoloosSluit nu een abonnement af
Hoofdwinkelstraat, autoloosSluit nu een abonnement af

Fiets- / voetpaden
Fietspad (1 richting)Sluit nu een abonnement af
Fietspad (2 rijstroken)Sluit nu een abonnement af
Fietspad smal, voetpadSluit nu een abonnement af
Fietspad twee rijstroken, voetpadSluit nu een abonnement af
Fietspad 2 richtingen, breed voetpadSluit nu een abonnement af


Provincie

 

Bouwkostenindex

Periode: 2019 - 2021 (2007 = 100)


De index is een weergave van de prijsontwikkeling voor de geselecteerde groep kengetallen over de afgelopen drie jaar.

Klik hier voor meer indices