Kengetallen

Grond-, Weg- en Waterbouw watervoorzieningen

Water
SlootSluit nu een abonnement af
OppervlaktewaterSluit nu een abonnement af

Duiker
Rond1.087,-/ m²
RechthoekigSluit nu een abonnement af

Kadebescherming
HardhoutSluit nu een abonnement af
BetonSluit nu een abonnement af

Aanmeervoorzieningen
Kademuur met meerpalenSluit nu een abonnement af

Steiger
HoutSluit nu een abonnement af


Provincie

 

Bouwkostenindex

Periode: 2019 - 2021 (2007 = 100)


De index is een weergave van de prijsontwikkeling voor de geselecteerde groep kengetallen over de afgelopen drie jaar.

Klik hier voor meer indices