Bijkomende kosten

Utiliteitsbouw - kantoreneenvoudig - laageenvoudig - hoogcomplex - laagcomplex - hoog
Honoraria - architect3,654,15,6%
Honoraria - stedenbouwkundige0,30,70,30,6%
Honoraria - interieur0,510,81,2%
Honoraria - constructeur11,311,3%
Honoraria - adviseur installaties1,21,71,21,7%
Honoraria - bouwfysica / duurzaamheid0,31,10,31,1%
Honoraria - projectmanagement1,531,53,2%
Honoraria - kostenmanagement0,40,80,51%
Honoraria - toezicht tijdens de bouw11,511,5%
Honoraria - overig0,51,50,51,5%
Heffingen en verzekeringen252,55%
Aansluitkosten2424%
Aanloopkosten - verhuis/leegstandPMPMPMPM%
Aanloopkosten - brochures0,30,60,20,6%
Aanloopkosten - bemiddeling/makelaarskosten0,51,50,82,5%
Aanloopkosten - notaris0,81,20,81,2%
OnvoorzienPMPMPMPM%
Totaal15,929,917,532,000%