Langs - en dwarsparkeren

Woonstraat (doorgaand), wegen, grond-, weg- en waterbouw

Doorgaande straat in woonwijk, twee rijrichtingen, met langs- en dwarsparkeren en an twee zijden trottoir. Wegverharding geasfalteerd of voorzien van straatklinkers, parkeerstroken van straatklinker, trottoirverharding van betontegels. Verharding incl. molgoten, opsluitbanden en straatkolken. Eenvoudige verlichting d.m.v. aluminium mast ca.- 6m hoog. Kabel- en leidingstrook onder parkeerverharding of trottoir. Riolering heeft een gescheiden systeem (hemelwater en vuilwaterafvoer) met huisaansluiting en aftakkingen naar woonstraten. Groen: bomen in parkeerverhardingsstroken.Kosten zijn exclusief bijzondere verkeersmaatregelen en ondergrondse infra (telefonie, electra en kabel) t.b.v. woningen.

Bouwkostenbasislaaghoog
Bouwkosten / m¹€ 1.994,61€ 1.754,82€ 2.349,84
Bouwkosten / BVO€ 117,33€ 107,53€ 127,99


Vormfactorenbasislaaghoog
Totale oppervlakte 1700
Lengte woonstraat100
Eén lantaarnpaal per ca.20
Eén boom per ca.10
Eén huisaansluiting per5


Prijsinvloeden
Excl. vuilwaterriool- 165,-/ m¹
Verkeersdrempel+ 5.014,-/ st
Als wegreconstructie+ 10,-/ m²


Provincie

 

Bouwkostenindex

Periode: 2017 - 2020 (2007 = 100)


De boven weergegeven index is de specifieke index van dit (gebouw)type van de afgelopen 3 jaar.

Klik hier voor meer indices