Twee zijden langsparkeren

Wijkontsluitingsweg, wegen, grond-, weg- en waterbouw

Wijkontsluitingsweg, twee rijrichtingen met fietssuggestiestrook, twee zijden langsparkeren en trottoir. Wegverharding geasfalteerd en geschikt voor zwaarder wegverkeer, parkeerverharding van straatklinkers, trottoirverharding van betontegels. Verharding incl. molgoten, opsluitbanden en straatkolken. Eenvoudige verlichting d.m.v. aluminium mast ca. 6 m¹ hoog. Kabel- en leidingstrook onder parkeerverharding of trottoir, riolering heeft een gescheiden systeem (hemel- en vuilwaterafvoer) met huisaansluitingen en aftakkingen naar woonstraten. Aparte groenstrook met bomen. Kosten zijn exclusief bijzondere verkeersmaatregelen en ondergrondse infra (telefonie, electra en kabel) t.b.v. woningen.

Bouwkostenbasislaaghoog
Bouwkosten / m¹€ 1.883,52€ 1.508,05€ 2.193,86
Bouwkosten / BVO€ 105,82€ 89,18€ 114,12


Vormfactorenbasislaaghoog
Totale oppervlakte1780
Lengte ontsluitingsweg100
Eén lantaarnpaal per ca.20
Eén boom per ca.10
Eén huisaansluitingen per5


Prijsinvloeden
Excl. vuilwaterriool- 165,-/ m¹
Verkeersdrempel+ 6.534,-/ st
Als wegreconstructie+ 10,-/ m²


Provincie

 

Bouwkostenindex

Periode: 2017 - 2020 (2007 = 100)


De boven weergegeven index is de specifieke index van dit (gebouw)type van de afgelopen 3 jaar.

Klik hier voor meer indices