Twee rijrichtingen met voetpaden

Bedrijventerrein, wegen, grond-, weg- en waterbouw

Ontsluitingsweg bedrijventerrein, twee rijrichtingen met één zijde trottoir en twee zijden groenstrook. Fietsen op de rijbaan (bredere rijbaan). Wegverharding geasfalteerd geschikt voor zwaarder wegverkeer, trottoirverharding van betontegels. Verharding incl. molgoot, opsluitbanden en straatkolken. Eenvoudige verlichting d.m.v. aluminium mast ca. 8 m¹ hoog aan één zijde van de weg. Kabel- en leidingstrook onder trottoir. Riolering heeft een gescheiden systeem (hemel- en vuilwaterafvoer) met bedrijfsaansluiting en aftakkingen. Kosten zijn exclusief bijzondere verkeersmaatregelen en ondergrondse infra (telefonie, electra en kabel) t.b.v. bedrijven.

Bouwkostenbasislaaghoog
Bouwkosten / m¹€ 2.072,48€ 1.650,05€ 2.416,26
Bouwkosten / BVO€ 148,03€ 126,73€ 161,30


Vormfactorenbasislaaghoog
Totale oppervlakte1400
Lengte ontsluitingsweg100
Onderlinge afstand lichtmasten25
Eén aansluiting riolering per ca.30
Eén boom per ca.15


Prijsinvloeden
Excl. vuilwaterriool- 181,-/ m¹
verkeersdrempel+ 11.141,-/ drempel
Als wegreconstructie+ 14,-/ m²


Provincie

 

Bouwkostenindex

Periode: 2017 - 2020 (2007 = 100)


De boven weergegeven index is de specifieke index van dit (gebouw)type van de afgelopen 3 jaar.

Klik hier voor meer indices