Bouwkostenindex

Uitleg opbouw indexcijfers

De bouwkostenindexcijfers van bouwkostenkompas worden genereerd door de maandelijkse prijsontwikkeling van de kengetallen te analyseren. De verschillende indexcijfers worden bepaald met een vastgestelde verhouding tussen de relevante kengetallen waarmee een groot pakket van materialen, arbeid en indirecte kosten is vastgesteld.

De bouwkostenindex is een input-cijfer.

Wijzigingen in vormgeving, hoeveelheden, kwaliteit, arbeidsproductiviteit en marktontwikkelingen hebben geen invloed op deze (input-)cijfers. Indien noodzakelijk vindt er jaarlijks (1 januari) een herijking plaats van de modellen op basis van de hiervoor genoemde onderdelen, deze worden in de index gecorrigeerd zodat deze geen invloed hebben op de index.