Map.

Regionale verschillen.

Deze kaart geeft de gemiddelde landelijke verschillen binnen Europa. Het Europese gemiddelde = 100.